Certificari

Certificari SRAC

Societatea Romana Pentru Asigurarea Calitatii SRAC CERTSERV
Organism de Certificare Produse

Agrement tehnic

Extras pe scurt din Agrementul Tehnic nr. 015-04/074/2001 emis de
Laboratorul Central CCF Bucuresti

Conform punctelor:

1.1 Pavelele din beton sunt folosite in locuri destinate circulatiei pietonale sau a vehiculelor usoare, pavelele se fabrica prin vibrare, fiind alcatuite din doua straturi de beton, stratul de uzura si stratul de rezistenta. Stratul de uzura este alcatuit din beton cu agregare din roca dura si este colorat. Culoarea se stabileste pe baza de intelegere intre parti. Accesoriile utilizate la incadrarea pavajelor sunt bordurile si rigolele din beton colorat. La preferinta clientului se pot colora in masa.

2.2.1 In conformitate cu datele continute in dosarul tehnic si documentatia tehnica anexata, se poate aprecia ca produsul prezinta caracteristici corespunzatoare din punct de vedere al rezistentei si sigurantei in exploatare. Se apreciaza ca produsul nu este periculos pentru sanatatea oamenilor, daca se respecta instructiunile de securitate date de producator. Aceste performante se mentin in timp, conferand produsului siguranta in exploatare.

2.2.2 Criteriile esentiale de durabilitate se refera la mentinerea proprietatilor fundamentale, precum si la conservarea proprietatilor mecanice, conferind produsului siguranta in exploatare si durabilitate in timp. Stabilitatea produsului este bine asigurata prin compozitia sa si prin solutiile de punere in opera indicate de producator. Siguranta--conform incercarilor efectuate pana in prezent, produsul nu prezinta riscul de accidente la utilizarea lui normala in conditiile prevazute in instructiunile de exploatare si intretinere date de producator.


2.2.4 Punerea in opera a pavelelor din beton se face conform documentatiilor de proiectare. Alcatuirea si dimensionarea fundatiei trebuie sa se faca conform instructiunilor tehnice in vigoare si STAS 6400-84. Executia lucrarilor de suprastructura se efectueaza dupa terminarea lucrarilor de pozare a retelei tehnico-edilitare, realizate conform prescriptiilor in vigoare. Dupa executarea incadrarilor si verificarea fundatiel se realizeaza patul suport al pavajului, stabilit in proiectul de executie al lucrarii. Dupa asezarea pavelelor se presara un strat de nisip, se compacteaza si se asterne un alt strat de nisip care se perie si se uda astfel incat sa se asigure umplerea rosturilor. Executarea pavajelor se face conform SR 6978-95, STAS 9095-90si STAS 10144/2-91. Incadrarea pavajului se face cu rigole si borduri confectionate din beton colorat.

Remarci complementare:

1. Produsul prezinta siguranta in exploatare, pastrand echilibrul natural al mediului si sanatatea oamenilor. Produsul nu este toxic.
2. Avantajele produsului sunt: punerea in opera este relativ usoara si cheltuielile de intretinere sunt minime.
3. Utilizarea in Romania a produsului << pavele din beton superfinisate >> in domeniile precizate este apreciata favorabil, prezentand aptitudini de exploatare prin prisma satisfacerii cerintelor esentiale enumerate in legea 10/1995 privind calitatea in constructii.